English

 شركت در همايش،دوره ها،كارگاه هاي داخلي و بين المللي

نام و
نام خانوادگي

عنوان

سازمان برگزاركننده

كشور سال

عبدالرحمن شادان

بازديدمطالعاتي چندكشوري در زمينه تمرينات مديريت‌مزارع‌نوآوري‌براي ارتقاء بهره‌وري

APO

ژاپن

1392

صمد رحيمي سوره

تمركز زدائي در حمكراني و خدمات‌رساني، روشي براي حمكراني خوب

 CIRDAP

اندونزي

1392

 رامين رادفر

 فناوريهاي نوين روستائي براي رشد فراگير روستا

 CIRDAP

 هندوستان

 1392

 فريبا يونسي فر

 كاربرد اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌روستايي

 CIRDAP

هندوستان

1392

 

محمدخالدي

آرزوباقرزاده

سيدحسن‌رضوي

علي‌هلالي

فرزين‌علي‌ملايري

 دوره‌اينترنتي غذاي ارگانيك براي دستيابي بهتر به بازار

 APO

تهران

1393

 

افشين‌امجدي

اسماعيل‌نصراصفهاني

فرزانه‌عبادي

 رهبري غذا و تغذيه

 

انستيتوتحقيقات

‌تغذيه‌اي

 تهران

 1393

 منوچهر شاهمرادي

 تجربيات كشور چين در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني

 

مركز تجارت

بين المللي چين

چين

1393

 كامران فرزام

 كارگاه تجزيه و تحليل ريسك مالي و مديريت در كسب و كار كشاورزي

  APO

فيجي

1393

 

كيوان كشاورز

(اداره‌كل آماروفناوري‌اطلاعات)

 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت و كاهش بلاياي طبيعي

 CIRDAP

 فيليپين

1393

 

زهرا تشكري ميانرودي

(موسسه‌علمي-كاربردي‌جهادكشاورزي)

 آموزش آموزش دهندگان در كار آفريني و توسعه مهارت

 CIRDAP

هندوستان

1393

 

احمد صادقي

(موسسه‌علمي-كاربردي‌جهادكشاورزي)

 انرژي تجديد پذير و كارايي انرژي

 CIRDAP

 هندوستان

1393

سيدمحمدموسوي

محمدخالدي

علي‌كلائي

شهره‌سلطاني

الهام‌باريكاني

بهبودبهره‌وري‌در

بخش آب كشور

APO

تهران

1393

شهرام  مقدس فريماني

(موسسه‌علمي-كاربردي‌جهادكشاورزي)

روش يكپارچه سازي جامع در جهت توسعه پايدار

CIRDAP

هندوستان

1394

 محمد خالدي

 توزيع‌وتجارت‌محصولات‌كشاورزي

 

موسسه

‌مديريت‌كشاورزي

 چين

 1394

 سيد محمد موسوي

 

تبادل تجربيات‌سياست‌هاي‌

توسعه روستايي

 موسسه حمايت از كشاورزي وتوسعه روستايي تركيه

 تركيه

 1394

 علي كلائي

 روش‌هاي اندازه‌گيري بهره‌وري در بخش كشاورزي

 APO

 تهران

 1394

 علي كياني راد

 

دومين دوره سطح عالي و به اشتراك گذاري تجربيات در خصوص

GIAHS

 FAO

 چين

 1394

 رامين رادفر

 ارزش افزائي محصولات كشاورزي به منظور افزايش بهره وري

 APO

 سريلانكا

 1394

 

فاطمه‌پاسبان

كتايون‌شمشادي

 نوآوري و مديريت‌پس‌ازبرداشت

 APO

 تهران

 1394

 فاطمه پاسبان

 دوره آموزشي توسعه پايدار براي توسعه روستائي

 CIRDAP

 لائوس

 1394

 الهام باريكاني

 لحاظ تغييرات اقليمي در سياست‌هاي كشاورزي

 GAR

 تركيه

 1394

 كامران‌فرزام، فرزانه‌نجفيان، علي هلالي، منوچهر‌شاهمرادي

 مسائل SPS درWTO

 سازمان‌توسعه‌تجارت

 تهران

 1394

 

كاوه حاتمي

(دفترمحيط‌زيست‌و

سلامت‌غذا)

 انرژي خورشيدي و كاربرد آن

 

CIRDAP

ITEC

 هندوستان

 1394

 

آذرمحمدي

(سازمان‌جهادكشاورزي‌استان‌همدان)

 كارآيي انرژي و مصرف آب

 

CIRDAP

 هندوستان

 1394

 

مونا طهماسبي

(سازمان‌جهادكشاورزي‌استان‌همدان)

 انرژي تجديد پذير و كارآيي انرژي

 

ITEC

  هندوستان

  1394

 

آتوسابختياري

مرتضي‌شيخعلي

 مسئوليت مالكانه اراضي كشاورزي، جنگل و شيلات

 

FAO

سازمان امور اراضي

 تهران

 1394

 ماندانا طوسي

 مديريت ارشد كسب و كار كشاورزي

 APO

 تايلند

 1395

 علي كياني راد

 

كنفرانس كسب‌وكاركشاورزي و غذاي آسيا:

سبز نمودن زنجيره عرضه غذا

 

APO

CIRDAP

 اندونزي

  1395

 فردين حقاني

 همايش همكاري مشاركتي توسعه كشاورزي كره جنوبي و ايران

 KOICA

 كره‌جنوبي

  1395

 مريم اردستاني

 كارگاه سيستم‌هاي بيمه كشاورزي

 

APO

CIRDAP

 فيليپين

 1395

علي هلالي

آموزش آموزشگران براي استاندارهاي جهاني GAP براي دسترسي به بازار

APO

پاكستان

1395

يدا... آذرين‌فر

كشاورزي هوشمند

CIRDAP

هندوستان

1395

 

فاطمه ساساني

( معاونت آب وخاك)

 روش جامع براي توسعه پايدار

 

CIRDAP

ITEC

 

هندوستان

 1396

آتوسا بختياري

كميته فني حمايت هاي اجتماعي و كاهش فقر

FAO

لبنان

 1396

سيد محمد موسوي

بازديد مطالعاتي چند كشوري در زمينه توسعه جوامع براي دستيابي به رشد فراگير

APO

كره‌جنوبي

 1396

فرزانه نجفيان

تقويت نقش توافق‌هاي تجارت ترجيحي در تجارت منصفانه و فراگير

ESCAP

ايران

1396

نازيلا سليقه

(مديريت جهادكشاورزي عجب‌شير)

برنامه يك ساله مدرك عالي مديريت توسعه‌روستايي

CIRDAP

هندوستان

 1396

مهرناز بني اعمام

سازگاري‌با تغييراقليم‌ومديريت‌ريسك در كشاورزي

APO

CIRDAP

سريلانكا

 1396

علي كياني راد

چهارمين دوره به اشتراك گذاري تجربيات در خصوص نظام ميراث كشاورزي مهم جهاني ( GIAHS)

FAO
SSC

چين

 1396

 هوشنگ ساجدي

 ارزيابي پايداري بنگاه‌هاي كسب و كار كشاورزي

 

APO

CIRDAP

 لائوس

 1396

منوچهر شاهمرادي

نوآوري هاي ارزش‌افزايي كشاورزي

APO

ژاپن

1396

شهره سلطاني

سيداصغرموسوي

برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي گردشگري روستايي

APO

ايران

1396

مرتضي شيخعلي

اقتصادخودكفا: ابزاري براي توسعه روستايي

TICA

امور اداري و استخدامي

تايلند

1396

علي ذبيحي

محمدرضا بخشي

احسان رنجبر(گلستان)

مديريت اطلاعات مكاني براي توسعه روستايي

CIRDAP

هندوستان

1396

الهام باريكاني

آتوسا بختياري

مجيد وظيفه دوست( دانشگاه گيلان)

آگرو اكولوژي: سازگاري با تغييرات اقليم در مناطق نيمه خشك بمنظور توسعه پايداركشاورزي

FAO

تونس

1396

افشين امجدي

اقتصاد خودكفا: از تئوري و تجربه به استاندارد سازي

TICA

امور اداري و استخدامي

تايلند

1396

سيدجواد مير
رامين رادفر 

صنعت نسل چهارم

APO

ايران

1396

سيد محمد موسوي
مختار بهادري قزلچه

برنامه آموزشي همكاري بين المللي در زمينه حكمراني غير متمركز و ارايه خدمات، بسوي حكمراني خوب

NIRD
CIRDAP

هند

1396

 رامين رادفر    
APO
 سريلانكا

 1396

محسن بوستاني

گزارش كارگاه آموزشي نوآوري در عمليات پس از برداشت محصولات كشاورزي در بنگلادش

APO

بنگلادش

1397

 ساير پيوندها

پست الكترونيك | فيش حقوقي | نقشه سايت | آمار بازديد از سايت

خانه | بازگشت | مهمان (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.