English

مديريت خدمات پژوهشي
  • معرفي
  • اعضاء
ماموريت‏ها:

ايجاد تقاضاي مؤثر و سازمان يافته براي مأموريت هاي گروههاي پژوهشي
متنوع سازي محصولات توليدي پژوهشي
ساماندهي و ارتقاي كيفيت محصولات پژوهشي
ارتقاي كمي و كيفي عرضه خدمات پژوهشي مجازي
پوشش مناسب به متقاضيان و مخاطبين محصولات و خدمات پژوهشي توليدي
 
رويكردها:

گروه پژوهشي محور در محصولات توليدي پژوهشي
مخاطب محور در توليد محصولات و خدمات پژوهشي
ساماندهي موضوع و زمان در عرضه محصولات پژوهشي
 
اقدامات كلي:

مديريت تنظيم، چاپ و انتشار نشريات ادواري علمي – پژوهشي
مديريت انتشار نشريات ادواري توليدي در گروههاي پژوهشي
مديريت انتشار محصولات پژوهشي گروههاي پژوهشي
مديريت ترجمه و انتشار نشريات خارجي علمي
مديريت عرضه خدمات كتابخانه اي، عرضه خدمات بانك هاي الكترونيكي
مديريت بهنگام سازي داده ها در وب سايت هاي مؤسسه
مديريت آرشيو و مستندسازي محصولات و خدمات پژوهشي
مديريت تنظيم و نشر خبرنامه هاي ادواري (مكتوب و الكترونيكي)
مديريت نشر كتاب

مديريت خدمات پژوهشي شامل :
-اداره روابط عمومي وامور بين الملل
-اداره پردازش يافته هاي تحقيقاتي
-اداره بازاريابي وتجارت سازي نتايج تحقيقاتي
مي باشد.

كتابخانه
كتابخانه تخصصي مؤسسه با هدف ايجاد كانوني جامعه و فراگير براي تمركز مطالعات و منابع اطلاعاتي اقتصادكشاورزي، برنامه‌ريزي و توسعه روستايي داراي 11221 جلد كتاب فارسي،9580 جلد كتاب لاتين، 9820 جلد اسناد و مدارك فارسي، 3030 جلد اسناد و مدارك لاتين، 150جلد مجلات فارسي، 29 جلد مجلات لاتين، 85 عنوان پايان نامه‌ با استفاده از نرم افزار جامع پارس آذرخش قابل دسترسي براي پژوهشگران مي‌باشد.

انتشارات          
تاكنون بالغ بر 1299 عنوان كتاب و گزارش پژوهشي در خصوص موضوعات مورد نياز بخش توسط مؤسسه منتشر و در سطح مديران اجرايي كشور، مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهها اطلاع رساني و مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است.

وبگاه
وبگاه موسسه با آدرس www.agri-peri.ir به منظور برقراري امكان دسترسي آسان افراد به كليه توليدات علمي موسسه طراحي شده كه در حال حاضر اطلاعات موجود در آن شامل انتشارات موسسه اعم از كتاب، فصلنامه، گزارش و خبرنامه هاي تخصصي است كه در سالهاي اخير به چاپ رسيده است همچنين بانك اطلاعات پژوهشي و بانك جامع نقشه ها و سيستم كتابخانه نيز جزء سيستم هايي است كه برروي وبگاه قرار دارد علاوه بر موارد فوق فروشگاه اينترنتي نيز كه به صورت آنلاين انتشارات موسسه را به فروش مي­رساند برروي پرتال قرار دارد كه اين امكان را به افراد مي دهد تا صورت آنلاين محصول مورد نظر خود را خريداري كنند.

فصلنامه علمي پژوهشي اقتصادكشاورزي و توسعه

مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي در فروردين ماه سال 1372 در راستاي اهدف راهبردي خود، فصلنامه اقتصادكشاورزي و توسعه را با رويكردهاي زير بنيان نهاد:
تأمين منابع و مأخذ علمي و اطلاعات لازم، ارايه راهكارهاي منبعث از پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه مسايل محوري بخش كشاورزي، حمايت فكري نهادهاي مسئول توسعه كشاورزي در پژوهش، ترويج و اشاعه علم اقتصادكشاورزي، تبيين جايگاه بخش كشاورزي و روستايي در توسعه ملي، تشويق و ترغيب انجام پژوهش‌هاي اقتصادكشاورزي، توسعه و برنامه‌ريزي در كشور و ايجاد فضاي مناسب براي تبادل انديشه‌هاي متخصصان و دست اندركاران بخش كشاورزي و ايجاد تعامل بين دانشگاه و دستگاههاي اجرايي ذيربط.
اين نشريه از همان آغاز كوشيد كه از حاصل تفكر و پژوهش كارشناسان، صاحبنظران و استادان بهره جويد. در اين بين عزم فصلنامه بر آن بود كه همپاي تحولات و پيشرفتهاي كشور، همواره سطح علمي خود را ارتقاء بخشد. به همين دليل پس از زماني نه چندان طولاني از انتشار آن به درجه علمي – ترويجي از وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت نايل گردد و در نهايت با ادامه روند رو به رشد خود،‌در بهمن ماه سال 1379 به درجه علمي – پژوهشي ارتقاء يافت.
همچنين عنوان نشريه برتر و نخست در زمينه كشاورزي در سيزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران سال 1391 را از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دريافت نمود.  
اكنون با گذشت بيست سال از انتشار فصلنامه افزون بر 1000 مقاله علمي و پژوهشي از حدود 700 نويسنده در قالب 84 شماره معمولي و ويژه نامه به چاپ رسيده است. ضمناٌ متن كامل مقالات فصلنامه در سه پايگاه اطلاع رساني قابل دسترسي است:
www.Aead.agri-peri.ir
 
 فصلنامه علمي پژوهشي روستا و توسعه
فصلنامه روستا و توسعه به جنبه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي و سياسي روستا و توسعه روستايي مي‌پردازد و از اين رو ابعادي فراتر از بخش كشاورزي زندگي روستايي را در برمي‌گيرد. فصلنامه آمادگي درج مقالاتي را دارد كه حاصل كار تحقيقي، تحليل و تجربي ارسال گنندگان يا در بردارندة آخرين دستاوردهاي علمي مرتبط با موضوعات ياد شده باشد.
انتشار اولين شمارة فصلنامه به سال 1366 برمي‌گردد كه تا سال 1376 در قالب گاهنامه روستا و توسعه تعداد 6 شماره از آن منتشر شد. از سال 1376 با تعيين سردبير، اعضاي هيئت تحريريه و با كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشار فصلنامه در قالبي نو و به طور منظم صورت گرفت.
در اسفند 1384 براساس نامة كميسيون بررسي نشريات علمي كشور،‌ وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فصلنامه موفق به كسب رتبة علمي- پژوهشي گرديد.
همچنين در آذر 1387 در نهمين جشنوارة تجليل از پژوهشگران برتر كشور، عنوان " نشريه برتر" براساس پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ((ISC به فصلنامة روستا و توسعه تعلق گرفت.
مقالات چاپ شده در نشريه از بهار 1376 تا زمستان 1392 تعداد 352 عنوان بوده است و جهت تسهيل جستجو و بازيابي،‌ نماية سالانة مقالات نيز در آخرين شمارة هر سال به چاپ رسيده است. هر شماره فصلنامه در بردارندة معرفي و بررسي دست كم يك عنوان از معتبرترين و جديدترين كتابهاي منتشره فارسي يا انگليسي در حوزة توسعة روستايي نيز مي باشد.
به منظور سهولت دسترسي پژوهشگران و كارشناسان، متن كامل مقالات فصلنامه در سه پايگاه اطلاع رساني زير قابل دسترسي است:
www.rvt.agri-peri.ir
e.mail: roosta-towse-e@ agri-peri.ir
لطفاً،براي مشاهده رزومه برروي نام خانوادگي افراد كليك نماييد:

  نام نام خانوادگي سمت
  فرهاد بلادر مدير
  يداله آذرين فر  كارشناس مسوول فصلنامه
  اكرم بهاري  كارشناس كتابداري 
  محمد  دشوار پسند  ويراستار 
  منيره  روحي  كتابدار
  فرزانه  علايي  كارشناس مسوول
  مژگان كاشفي كارشناس
  اسماعيل نوشمند ويراستار
  پروين نيكزاد شالكوهي كارشناس فصلنامه
  محمد وحيدي كارشناس انتشارات


ساير پيوندها

پست الكترونيك | فيش حقوقي | نقشه سايت | آمار بازديد از سايت

خانه | بازگشت | مهمان (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.